Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Jakovlje

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.jakovlje.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.jakovlje.hr

Telefon: +385 (91) 616-1107

E-mail: opcina@jakovlje.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/19) od plaćanja komunalne naknade oslobađaju se, na njihov zahtjev, pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati poslovnu djelatnost na području Općine Jakovlje i to u visini od:nt- 100% iznosa komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti,n t- 75% iznosa komunalne naknade za drugu godinu obavljanja djelatnosti in t- 25% iznosa komunalne naknade za treću godinu obavljanja djelatnosti.nnPod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se pravne i fizičke osobe koje u posljednjih pet godina nisu obavljale istu ili sličnu djelatnost na području Općine Jakovlje i koje djelatnost obavljaju u poslovnim prostorijama.nnPod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se i pravne i fizičke osobe koje već posluju na području Općine Jakovlje, ako otvaraju nove poslovne prostorije na novim lokacijama te povećavaju ukupan broj zaposlenih uz uvjet da i dalje posluju na postojećoj i novoj lokaciji.nnSukladnoj Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/19 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Jakovlje, na prijedlog Općinskog načelnika, može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore, koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.nnOpćinsko vijeće Općine Jakovlje, na prijedlog Općinskog načelnika, može osloboditi djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa, i to do iznosa od 50%, one investitore, koji grade građevine na području Općine Jakovlje, a u svrhu poticanja gospodarskog razvoja općine.

Više informacija na webu Općina Jakovlje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.