Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA IVANKOVO

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.opcina-ivankovo.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Gospodarska zona Ivankovonn- komunalni doprinos: n – za proizvodne djelatnosti investitori su oslobođeni 100 %n – za uslužne djelatnosti 50 %n – za trgovačke djelatnosi 50 %n- komunalna naknada:n – investitori su oslobođeni plaćanja komunalne naknade nakon pokretanja djelatnosti:n 1. i 2. godina 100 %,n 3. i 4. godina 50 %n 5. godina 20 %

Više informacija na webu OPĆINA IVANKOVO

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.