Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Dubravica

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.dubravica.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.dubravica.hr

Telefon: +385 (1) 339-9360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Objašnjenje:

Sukladno Odluci o dopuni komunalne naknade za novi poslovni prostor, odnosno novoizgrađeni poslovni prostor ili postojeći poslovni prostor dan u zakup na korištenje, koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, koeficijent namjene umanjuje se za 50% u prvoj godini poslovanja, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor. U drugoj godini poslovanja i nadalje koeficijent namjene određuje se sukladno Odluci o komunalnoj naknadi

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Dubravica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.