Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA DRNJE

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://drnje.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://drnje.hr/

Telefon: +385 (48) 831-405

E-mail: opcinadrnje@gmail.com

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

1.1.tOlakšice uz PRAVO GRAĐENJAn1.1.1. Pravo građ.: n- uz godišnju naknadu od 0,25 kn/m2 za prvih 48 mj.n1.1.2. Otkup zemljišta nakon korištenja mjere 1.1.1. – Umanjenje cijene građ. zemlj. prema vremenu izgradnje gosp. objekta:na)tumanjenje kupopr. cijene građ. zemlj. za 100% ako je gosp. objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mj. od sklap. ugov. o pravu građ.nb)t-//- za 75% -//- od 36 mj. -//-nc)t-//- za 50% -//- od 48 mj. -//-nn1.2. tOlakšice uz KOMUNALNU NAKNADU I KOMUNALNI DOPRINOSn1.2.1. Kom. nak. – za poduzetnike u zoni umanjuje se za 50% od iznosa za njihovu djelat. Umanjenje se ne odnosi na poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelat.n1.2.2. Kom. nak. – dodatna umanjenja:na)t100% umanjenja u 1. god. obavljanja djelat.,nb)t75% -//- u 2. god.,nc)t50% -//- u 3. god.,nd)t25% -//- u 4. god.ne)toslobađanjem plaćanja kom. dopr. i kom. nak. u iznosu do 100% za proiz. i usl. djelat. u periodu od 5 do 10 god.n1.2.3. Umanjenje plaćanja obaveze kom. dopr. za gradnju posl. objekta:na)t100% za male i mikro poduzetnikenb)t75% za srednje -//-nc)t50% za velike -//-n1.2.4. Dodatne pogodnosti kod plaćanja kom. dopr. vezane uz vrijeme i način plaćanja:na) Mogućnost plaćanja jednokratno bez odgode – dodatni popust od 25%nb) -//- obročno na 24 mj., plaćanje u jednakim ratama, uz 1. ratu od najmanje 25%nn1.3. Olakšice uz KUPOPRODAJU:n1.3.1. Kupoprodaja:n- početna cijena 36,40 kn/m2n1.3.2. Kupopr. cijena isplaćuje se:na) u roku od 30 dana od dana sklap. kupopr. ugov. ili u roku od 90 od dana sklap. kupopr. ugov., ako se kupopr. cijena isplaćuje kreditom bankenb) u obrocima do 4 god., a tada se kupopr. cijena i obroci obračunavaju u EUR-ima po srednjem težaju HNB-a.n1.3.3. Umanjenje kupopr. cijene građ. zemlj.:,na) u slučaju da kupac kupopr. cijenu isplaćuje u skladu s točkom 1.3.2., podtočka a), ista se umanjuje za 15%nb) ovisno o br. novozaposl. djelatnikan- 15% do 5 novoz. dj.n- 30% za 6-10 -//-n- 40% za 11-20 -//-n- 60% za 21-50 -//-n- 80% za 51-100 -//-n- 95% za > od 100 -//-

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Nema dodatnih informacija o ovoj potpori.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu OPĆINA DRNJE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.