Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Donji Andrijevci

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.donjiandrijevci.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Program potpore donosi se za svaku proračunsku godinu, a mjere koje su/financiramo ovise o potrebama i stanju na terenu. Tako smo nekoliko puta imali mjeru za IT no kako za istu nije bilo prijava promijenili smo u sljedećim godinama s drugim mjerama. Za 2022. godinu još nije donesena odluka koje mjere će biti, no osigurani iznos u proračunu je 100.000,00 kuna.

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

U proteklim godinama iznos potpora za nabavu materijala, strojeva i opreme je bila do 10.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 80% sufinanciranja nabave materija, strojeva, opreme. U prošloj godini iznos potpore za navedenu mjeru bio je 5.000,00 kuna odnosno do maksimalno 100% prihvatljivih troškova.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

U proteklim godinama iznos potpora za nabavu materijala, strojeva i opreme je bila do 10.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 80% sufinanciranja nabave materija, strojeva, opreme. U prošloj godini iznos potpore za navedenu mjeru bio je 5.000,00 kuna odnosno do maksimalno 100% prihvatljivih troškova.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

U jednoj godini smo kao mjeru imali sufinanciranje IT sustava ili aplikacije u poslovanju u iznosu do 10.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 80% sufinanciranja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

U jednoj godini smo kao mjeru imali sufinanciranje IT sustava ili aplikacije u poslovanju u iznosu do 10.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 80% sufinanciranja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

U jednoj godini smo kao mjeru imali sufinanciranje IT sustava ili aplikacije u poslovanju u iznosu do 10.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 80% sufinanciranja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore (u HRK): 40000

Objašnjenje:

U 2021. godini smo kao mjeru imali sufinanciranje troškova na distributivne mreže u iznosu do 40.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 100% financiranja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Objašnjenje:

U jednoj godini smo kao mjeru imali potporu za uređenje i opremanje poslovnog prostora u iznosu do 10.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 80% sufinanciranja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

U jednoj godini smo kao mjeru imali potporu za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika u iznosu do 10.000,00 kuna za poslovni subjekta, odnosno 80% sufinanciranja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

U 2020. godini smo dodjeljivali ugostiteljima jednokratna bespovratna sredstva u iznosu 5.000,00 kn zbog mjera Stožera civilne zaštite radi suzbijanja koronavirusa.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Donji Andrijevci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.