Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Brodski Stupnik

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici http://www.brodski-stupnik.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

n/p

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Oslobađamo poduzetnike troška komunalnog doprinosa prilikom investicije koja sadrži građenje te komunalne naknade u prve 3 godine poslovanja (1.god.=100%; 2.god.=50% i 3.god.=25%)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 5000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 2000

Objašnjenje:

Ovisno o trošku kotizacije za sudjelovanje na sajmovima

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Brodski Stupnik

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.