Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Andrijaševci

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.andrijasevci.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

NP

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 30000

Objašnjenje:

1. Potpore za nabavu rashladnih komora i proizvodnju u peradarstvu (do 30.000,00kuna)n2. Potpora za nabavu staklenika i plastenika (do 10.000,00 kuna.)n3. Potpore za nabavu i postavljanje sistema za navodnjavanje (do 10.000,00 kuna)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 40000

Objašnjenje:

Uređenje i opremanje kušaonica hrane i pića.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 20000

Objašnjenje:

Sufinanciranje kupnje prvog stambenog objekta, za rješavanje stambenog pitanja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Andrijaševci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.