Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Krapinske toplice

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.krapinske-toplice.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Objašnjenje:

-1 %-tni poen godišnje za kamate na krediten-subvencioniranje kamata za kreditiranje privatnih iznajmljivača prema programu HBORa do 2% za kredite odobrene u kunama uz valutnu klauzulu u eurima i do 2,7% za kredite odobrene u kunaman-registrirano trgovačko društvo sa statusom malog hotelijera može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova kamata na kredit za rekonstrukciju ili dogradnju objekta u kojem su smještajne jedinice do 20.000,00 kn godišnje kroz 5 godina

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00

Objašnjenje:

do 20.000,00 kn jednokratno za preoblikovanje statusa malih iznajmljivača u male hotelijere odnosno u status trgovačkog društva

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Krapinske toplice

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.