Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Kloštar Ivanić

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.klostar-ivanic.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): 25000

Objašnjenje:

Općina Kloštar Ivanić daje potporu za iznos komunalne naknade u prvih godinu dana od početka obavljanja poslovne djelatnosti

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Općina Kloštar Ivanić daje subvenciju 0,5 % kamatne stope za poduzetničke kredite iz Programa kreditiranja poduzetnika

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Kloštar Ivanić

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.