Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

JELENJE

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.jelenje.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.jelenje.hr

Telefon: +385 (51) 208-080

E-mail: pisarnica@jelenje.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Trenutno nemamo osigurana sredstva u proračunu za tu namjenu.

Više informacija na webu JELENJE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.