Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD ZABOK

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.zabok.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.zabok.hr

Telefon: +385 (49) 587-750

E-mail: petra@zabok.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Omogućavamo potpore u vidu umanjenja obveze komunalnog doprinosa i komunalne naknade sukladno Odlukama koje uređuju isto.nObveznik komunalnog doprinosa ima pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50 % kada gradi ili ozakonjuje građevine namijenjene proizvodnji. nnRadi poticanja poduzetničke aktivnosti na području Grada Zaboka obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa se vlasnike odnosno korisnike novoizgrađenog poslovnog prostora, osim novoizgrađenog poslovnog prostora za trgovinu na veliko i malo, kako slijedi:n- za 1. kalendarsku godinu oslobađa ih se obveze u potpunosti -100%n- za 2. kalendarsku godinu oslobađa ih se obveze u iznosu od 50%n- za 3. kalendarsku godinu oslobađa ih se obveze u iznosu od 25 %.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Nema dodatnih informacija o ovoj potpori.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD ZABOK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.