Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD PULA-POLA

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.pula.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.pula.hr

Telefon: +385 (52) 371-975

E-mail: financije@pula.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Mjerom Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje želi se poduzetnicima smanjiti troškove rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potaknuti ih na zapošljavanje nove radne snage s posebnom i uvećanom potporom za zapošljavanje osoba sa invaliditetom gdje se i ove godine dodjeljuju potpore u iznosu od 20.000,00 kuna za zapošljavanje osoba koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu, a za zapošljavanje se dodjeljuju potpore od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna, ovisno o stručnoj spremi, uvećavaju se za 50 posto za osobe sa invaliditetom i za 10% ukoliko je osoba mlađa od 30 godina. Na ovaj način želimo i dalje poticati zapošljavanje teže zapošljivih osoba. Ova mjera odnosi se na područje C Prerađivačka industrija (osim skupine 32.1 Proizvodnja nakita, imitacijenakita (bižuterije) i srodnih proizvoda), razred 62.01 Računalno programiranje i odjeljak 95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo sa sjedištem u Puli. Ukoliko se radi o zapošljavanju ili samozapošljavanju osoba sa invaliditetom korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva svih djelatnosti iz NKD-a 2007.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 30000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 20000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 15000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Potpora za uređenje i opremanje poslovnog prostora može se dodijeliti isključivo poduzetnicima početnicima iz mjere 1. Javnog poziva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 5000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Potpore za marketing i digitalni marketing može se dodijeliti poduzetnicima početnicima iz mjere 1. Javnog poziva, a za digitalni marketing iz mjere 2. Javnog poziva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 15000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 3000

Objašnjenje:

Potpora za financiranje troškova stručnih i majstorskih ispita dodjeljuje se iz mjere 4. javnog poziva, a iznosi 50% prihvatljivih troškova a najviše do 3.000,00 kuna po osobi koja se usavršava.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD PULA-POLA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.