Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD POREČ-PARENZO

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.porec.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.porec.hr

Telefon: +385 (52) 634-317

E-mail: gospodarstvo@porec.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

1. Grad Poreč-Parenzo dodjeljuje potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama u iznosu do 4.020,00 HRK.n2. Grad Poreč-Parenzo dodjeljuje potpore za samozapošljavanje/zapošljavanje radnika prijavljenih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreč u iznosu do 6.000,00 HRK.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK).nPoduzetnicima početnicima mlađima od 30 godina potpora se uvećava za 10 % (maksimalan iznos 6.600,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Potpora se dodjeljuje za uvođenje inovacija u proizvodnju. Za dodjelu ove potpore potrebna je n- ili formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent)n- ili međunarodna nagrada i priznaje za inovacijun- ili nagrade odnosno plasmani u završni dio na domaćim ili stranim start-up natjecanjima

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 200000

Objašnjenje:

Kroz kreditnu liniju ËťPoduzetnik Istarska županija 2020Ëť Grad Poreč-Parenzo sufinancira kamatnu stopu poduzetnicima s područja Grada Poreča-Parenzo u isnosu od 1 %.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 6.000.00

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK).nPoduzetnicima početnicima mlađima od 30 godina potpora se uvećava za 10 % (maksimalan iznos 6.600,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK).nPoduzetnicima početnicima mlađima od 30 godina potpora se uvećava za 10 % (maksimalan iznos 6.600,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK).nPoduzetnicima početnicima mlađima od 30 godina potpora se uvećava za 10 % (maksimalan iznos 6.600,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK).nPoduzetnicima početnicima mlađima od 30 godina potpora se uvećava za 10 % (maksimalan iznos 6.600,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK).nPoduzetnicima početnicima mlađima od 30 godina potpora se uvećava za 10 % (maksimalan iznos 6.600,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 6000

Objašnjenje:

Ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice poslovnog subjekta potpora se uvećavaza 20 % (maksimalan iznos potpore 7.200,00 HRK).nPoduzetnicima početnicima mlađima od 30 godina potpora se uvećava za 10 % (maksimalan iznos 6.600,00 HRK)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD POREČ-PARENZO

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.