Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD PAZIN

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.pazin.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Program potpora za 2022. godinu nije još donijet.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 0.01

Objašnjenje:

Program Poduzetnik Istarska županija 2020.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD PAZIN

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.