Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD OSIJEK

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.osijek.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.osijek.hr/

Telefon: +385 (31) 229-207

E-mail: gospodarstvo@osijek.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Paketi poticaja i olakšica za poduzetničke zone, tu Grad Osijek ima:n- Program poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu ‘IT park’ (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 22/18 i 8/19)n- Program poticaja i olakšica za industrijsku zonu Nemetin (službeni glasnik Grada Osijeka br. 22/21.).nnViše informacija na stranici www.osinevst.hrn(https://www.osinvest.hr/hr/)

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): do 40.000,00 HRK po mjeri Potpore za nabavu strojeva i opreme; do 25.000,00 HRK po mjeri Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika

Objašnjenje:

Troškovi nabave strojeva, opreme financiraju se u sklopu mjere Potpore za nabavu strojeva i opreme – ovu mjeru mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema NKD – 2007. registrirana za: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33 i Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 u visini 50% troškova, a najviše do 40.000,00 HRK.

Troškovi nabave strojeva, opreme i alata financiraju se i u sklopu mjere Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u visini od 75% troškova (bez PDV-a), a najviše do 25

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): do 40.000,00 HRK po mjeri Potpore za nabavu strojeva i opreme; do 25.000,00 HRK po mjeri Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika

Objašnjenje:

Troškovi kupnje i najma software-a financiraju se u sklopu mjere Potpore za nabavu strojeva i opreme – ovu mjeru mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema NKD – 2007. registrirana za: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33 i Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 u visini 50% troškova, a najviše do 40.000,00 HRK.

Troškovi kupnje i najma software-a financiraju  se i u sklopu mjere Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u visini od 75% troškova (bez PDV-a), a najviše do 25.000,00 HRK. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 HRK po mjeri Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za troškove izrade projektnih prijedloga i pripreme popratne dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u visini 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 10.000,00 HRK

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): do 12.000,00 HRK po mjeri Potpore za izlaganje na sajmovima i odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj za izlaganje na sajmovima; do 6.000,00 HRK po mjeri Potpore za izlaganje na sajmovima i odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj za posjetitelje

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima za troškove izložbenog prostora na sajmu te troškove smještaja izlagača na sajmu u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 12.000,00 HRK.

Potpore se dodjeljuju i posjetiteljima sajmova i konferencija za troškove ulaznica/kotizacija u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 6.000,00 HRK.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 HRK po mjeri Potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR (Europska uredba o zaštiti osobnih podataka)

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, kao i troškove nadzora nad certifikatom te usklađivanje poslovanja sa GDPR (Europska uredba o zaštiti osobnih podataka) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 10.000,00

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 HRK po mjeri Potpore za digitalizaciju poslovanja

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za troškove izradu mobilnih aplikacija, novih internet stranica i internet trgovina u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 HRK.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): do 200.000,00 HRK

Objašnjenje:

Grad Osijek zaključio je s Osječko-baranjskom županijom Sporazum o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite poduzetnicima sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Osijeka prema Projektu ” Kreditiranje obrtnih sredstava“. Ovim Projektom Grad se obvezao subvencionirati kamatu na poduzetničke kredite s 1 (jednim) postotnim poenom. Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obrti i zadruge sa sjedištem/ prebivalištem na području grada Osijeka. Najniži iznos kredita je 30.000,00 kuna, a najviši iznos 200.000,00 kuna. Namjena kredita je za tekuća likvidnost i trajna obrtna sredstva (kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema bankama). Sve ostale informacije i potrebne podatke o ovo kreditnoj liniji zainteresirani poduzetnici mogu pronaći ovdje ili na Internet stranicama osječko-baranjske županije:  http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=101

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): do 25.000,00 HRK po mjeri Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika; do 20.000,00 HRK po mjeri Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima

Objašnjenje:

Troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora (uključujući i građevinske radove) financiraju se u sklopu mjere Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u visini od 75% troškova (bez PDV-a), a najviše do 25.000,00 HRK. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Troškovi uređenja poslovnog prostora financiraju se i u sklopu mjere Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima u visini od 75% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 HRK.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 HRK po mjeri Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za troškove stručnog obrazovanja i osposobljavanja za rad zaposlenika u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 kuna. Priznaju se troškovi za programe koji su odobreni od nadležnog ministarstva.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 HRK po mjeri Potpore za digitalizaciju poslovanja

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za troškove vezane uz internet oglašavanje i marketing u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 HRK.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 HRK po mjeri Potpore za digitalizaciju poslovanja

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za troškove izradu mobilnih aplikacija, novih internet stranica i internet trgovina u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 HRK.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 HRK po mjeri Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju obrtnicima tradicijskih i umjetničkih obrta za troškove nabave alata i opreme te uređenja poslovnog prostora u visini od 75% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 HRK. Ovu mjeru mogu koristiti obrtnici koji u skladu s Pravilnikom o tradicijskim i umjetničkim obrtima imaju status tradicijskih i umjetničkih obrta

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za stipendije u funkciji poticanja gospodarstva

Iznos potpore (u HRK): 300 EUR mjesečno po mjeri Potpore za stipendije u funkciji poticanja gospodarstva

Objašnjenje:

Gradsko-poduzetnička stipendija dodjeljuje se u sklopu projekta „najbolje za najbolje“ koji zajednički provode Grad Osijek i osječka poduzeća. Visina stipendije od strane Grada Osijeka iznosi 300,00 EUR mjesečno, dok iznos stipendije od strane poslodavca ne smije biti manji od 150,00 EUR mjesečno. Informacije o uvjetima za ostvarivanje prava na stipendiju mogu se pronaći na stranici najzanaj.osijek.hr.

Potpore se dodjeljuju na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19  i  8A/19-pročišćeni tekst, 3/20 i 7/22), a po objavljenom javnom pozivu kojim se definiraju mjere financiranja i uvjeti za dodjelu potpora. Više informacija ovdje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD OSIJEK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.