Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Ludbreg

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.ludbreg.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

U okviru ‘Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2021. – 2023. godine’ dodjeljuju se i slijedeće mjere:n-Mjera ‘Kupnja zemljišta u Poduzetničkim zonama u Ludbregu po povlaštenoj cijeni zemljišta’n- Mjera ‘Oslobađanje plaćanja komunalne naknade’n- Mjera ‘Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga’ subvencioniraju se troškovi razvoja inovativnih proizvoda i usluga te kreativnih ideja s tržišnim potencijalom u iznosu do 5.000,00 kuna bez PDV-a godišnje; nagrada za najbolji inovativni proizvod/rješenje s tržišnim potencijalom do 5.000,00 kuna bez PDV-a godišnje; sufinanciranje opreme i materijala za rad učeničke zadruge u prve dvije godine od osnivanja najviše do 3.000,00 kuna bez PDV-a godišnje; sufinanciranje troška edukatora i predavača najviše do 2.000,00 kuna bez PDV-a godišnje.n- Mjera ‘Inkubator za kreativne industrije’ potiče pružanje usluga podrške razvoju projekata, proizvoda, usluga i poslovnih procesa po poduzetničkim načelima, omogućavanje povoljnih prostornih uvjeta u fazi razvoja kreativnih ideja i postignuća pojedinaca i subjekata kulturnih i kreativnih industrija do 30.000,00 kuna godišnje. n- Mjera ‘Potpora za razvoj MICE industrije’ potiče organizaciju kongresa, konvencija i događaja kojima će prisustvovati najmanje 50% od ukupnog broja učesnika iz drugih županija 5.000,00 kuna, 50% učesnika iz drugih država 10.000,00 kuna, a ako traje najmanje 3 dana i prisutno je najmanje 50% učesnika iz drugih županija odnosno država 15.000,00 kuna.n- Mjera ‘Potpora za podizanje kvalitete i konkurentnosti objekata za smještaj’ potiče ulaganje u objekte za smještaj kako bi udovoljavali potrebama modernog turista, a prihvatljivi su svi materijalni troškovi nastali ulaganjem u objekte u smještaj maksimalno do 20.000,00 kuna bez PDV-a godišnje.n- Mjera ‘Otvorena vrata turističke ponude Grada Ludbrega’ potiče otvorenost turističke ponude Grada Ludbrega kroz cijelu godinu, a prihvatljivi su troškovi nastali tijekom otvorenih vrata turističke ponude, a maksimalno do 10.000,00 kuna bez PDV-a godišnje. n- Mjera ‘Potpora za organizirani dolazak izletnika’ subvencionira se organizirani dolazak u maksimalnom iznosu potpore do 5.000,00 kuna po agenciji godišnje

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 kuna

Objašnjenje:

Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora površine 60 do 100 m2, u visini 1% tržišne cijene zakupa nekretnine za uslužne djelatnosti te 2% zakupa za proizvodne djelatnosti, a najviše do 10.000,00 kuna tijekom jedne kalendarske godine.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 kuna

Objašnjenje:

Mjera ‘Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme’ iznos potpore u visini do 50% vrijednosti računa bez Pdv-a , najviše u iznosu do 20.000,00 kuna za proizvodne djelatnosti te do 10.000,00 kn za uslužne djelatnosti. nMjera ‘Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika’ također se sufinancira nabava strojeva ili opreme u visini do 50% vrijednosti računa bez Pdv-a, najviše 5.000,00 kuna po zahtjevu, a maksimalni iznos tijekom jedne kalendarske godine je 20.000,00 kuna po korisniku.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): do 30.000,00 kuna

Objašnjenje:

Mjera ‘Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga’ subvencija se dodjeljuje za troškove razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne primjene u visini do 70% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna bez PDV-a po zahtjevu, odnosno najviše do 30.000,00 kuna godišnje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): do 5.000,00 kuna

Objašnjenje:

Mjera ‘Subvencioniranje certificiranja proizvoda’ za troškove stjecanja prava uporabe oznaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno Hrvatsko te drugih znakova izvornosti i zemljopisnog porijekla u visini 50% troškova, najviše 2.500,00 kuna bez PDV-a po zahtjevu, a najviše 5.000,00 godišnje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Objašnjenje:

Mjera ‘Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite’ 1 p.p. za uslužne djelatnosti te 2 p.p. za proizvodne djelatnosti. Minimalni iznos kredita za kojeg se subvencionira kamata je 100.000,00 kuna, a maksimalan iznos kredita 500.000,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 kuna

Objašnjenje:

Mjera ‘Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme’ unutar koje se sufinancira i opremanje poslovnog prostora, iznos potpore u visini do 50% vrijednosti računa bez Pdv-a , najviše u iznosu do 20.000,00 kuna za proizvodne djelatnosti te do 10.000,00 kn za uslužne djelatnosti. nMjera ‘Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika’ također se sufinancira opremanje poslovnog prostora u visini do 50% vrijednosti računa bez Pdv-a, najviše 5.000,00 kuna po zahtjevu, a maksimalni iznos tijekom jedne kalendarske godine je 20.000,00 kuna po korisniku.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 kn

Objašnjenje:

Mjera ‘Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika’ također se sufinancira potrebna izobrazba zaposlenika u visini do 50% vrijednosti računa bez Pdv-a, najviše 5.000,00 kuna po zahtjevu, a maksimalni iznos tijekom jedne kalendarske godine je 20.000,00 kuna po korisniku. nMjera ‘Subvencioniranje troškova naukovanja u deficitarnim zanimanjima’ subvencioniraju se troškovi pravnih osoba i obrtnika koji će provoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za deficitarna zanimanja do 10.000,00 kuna bez PDV-a godišnje. Subvencionira se 50% naknade troškova mentora.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 kuna

Objašnjenje:

Mjera ‘Potpora za razvoj poduzetništva u turizmu’ subvencioniraju se i marketinške aktivnosti, maksimalno do 50% nastalih troškova, ali ne više od 10.000,00 kuna bez PDV-a po zahtjevu, odnosno ne više od 20.000,00 kuna bez PDV-a godišnje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 kuna

Objašnjenje:

Mjera ‘Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika’ također se sufinancira izrada mrežne stranice i vizualnog identiteta u visini do 50% vrijednosti računa bez Pdv-a, najviše 5.000,00 kuna po zahtjevu, a maksimalni iznos tijekom jedne kalendarske godine je 20.000,00 kuna po korisniku.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 2.000,00 kuna

Objašnjenje:

Mjera ‘Sufinanciranje troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita’ do najviše 50% nastalih troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita, ali ne više od 2.000,00 kuna bez PDV-a po osobi koja polaže, a maksimalno za 3 osobe po poslodavcu tijekom jedne kalendarske godine.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Ludbreg

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.