Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD LABIN

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.labin.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

1)Potpore za početnike koji su registrirani nakon 30.06.2021. godine s najmanje jednim samozaposlenim na neodređeno puno radno vrijeme sa područja Grada Labina (trgovačko društvo ili prebivalištem na području Grada Labina -obrtnik) u iznosu do 15.000,00 kunan2) Subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti (stručno osposobljavanje /usavršavanje) do 60% vrijednosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja maksimalno do 8.000,00 kuna n3) Subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija u iznosu do 50% iznosa troškova organizacije maksimalno do 10.000,00 kuna

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 15000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Navedena potpora dio je jedinstvene mjere potpora Grada Labina pod nazivom Digitalizacija poslovanja koja obuhvaća potporu za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanjem potporu, potporu za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija i potporu digitalizacija poslovanja. Vrijednost potpore Grada Labina iznosi 60% iznosa investicije za gore navedene vrste potpora , a maksimalno do 15.000,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 10000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

U navedenu potporu spada i potpora za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje te stoga iznos od 15.000,00 kuna odnosi se na obje potpore , a ne za svaku zasebno

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 1200

Objašnjenje:

1% od redovne kamatne stope prosječno oko 1.200,00 kuna po korisniku kredita kreditne linije Poduzetnik Istarska županija 2020

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Navedena potpora zajedno se potporom za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje te potporom za digitalizaciju poslovanja sastavni su dijelovi jedinstvene potpore Grada Labina – Potpora za digitalizaciju poslovanja za koju namjenu je planiran iznos 60 % vrijednosti investicije u gore navedena područja maksimalno do 15.000,00 kuna po korisniku

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD LABIN

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.