Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD KUTINA

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.kutina.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.kutina.hr

Telefon: +385 (99) 399-9524

E-mail: gospodarstvo@kutina.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Oslobađanje plaćanja 100% obračuna komunalnog doprinosa, te oslobađanje plaćanja 100% komunalne naknade slijedećih 5 godina za realizirane investicije u poslovnim zonama

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): jednokratno do 10.000,00 kn

Objašnjenje:

Potpora se dodjeljuje sukladno stručnoj spremi i visini isplaćene plaće od strane poslodavca. Za NKV potpora iznosi 5.000,00 kn, za SSS spremu potpora iznosi 7.500,00 kn, za VŠS/VSS 10.000,00 kn.nOsobama mlađim od 29 godina dobivena potpora se uvećava za 50%

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Iznos potpore: 50% od ukupnih troškova, maksimalno 10.000,00 kn

Objašnjenje:

Osobama mlađim od 29 godina dobivena potpora se uvećava za 50%

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore: 50% od ukupnih troškova, maksimalno 10.000,00 kn

Objašnjenje:

Osobama mlađim od 29 godina dobivena potpora se uvećava za 50%

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore: 1% subvencije kamata

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore: 50% od ukupnih troškova, maksimalno 10.000,00 kn

Objašnjenje:

Osobama mlađim od 29 godina dobivena potpora se uvećava za 50%

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore: 80%, maksimalno 2.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore: 80%, maksimalno 2.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD KUTINA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.