Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Imotski

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://imotski.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://imotski.hr

Telefon: +385 (21) 841-125

E-mail: info@imotski.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

naknada novorođenoj djeci 2.600.000,00 knnsufinanciranje jaslica i djećjeg vrtića za roditelje slabijeg imovinskog stanja 300.000,00 knnbesplatna prehrana učenika u osnovnoj skoli 350.000,00npomoć za kupnju udžbenika i radni bilježnica u osnovnoj školi 500.000,00 knnpotpore studentima 450.000,00 knnsufinanciranje prijevoza učenika 1.560.000,00 knnnagrade učenicima 150.000,00 knn itd

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 200.000.00

Objašnjenje:

pomoćnici u nastavi, produženi boravak u skoli,sufinanciranje plaće rendgeloga

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Iznos potpore (u HRK): 720000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 500000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 21000

Objašnjenje:

stručna literatura,seminari,radionice

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 1120000

Objašnjenje:

naknada umirovljenicima (božićnice,uskrsnice),jednokratne novčane pomoći

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Imotski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.