Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD GLINA

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.grad-glina.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.grad-glina.hr

Telefon: +385 (44) 551-609

E-mail: nada@grad-glina.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

n/p

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

Grad Glina poduzetnike početnike oslobađa plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja u 100%-tnom iznosu, u drugoj godini poslovanja 50%, u trećoj godini su obvezni plaćati 25% iznosa komunalne naknade tek u četvrtoj godini poduzetnik plaća puni iznos komunalne naknade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 0.01

Objašnjenje:

Grad Glina je partner na projektu ‘Poduzetnički krediti -2018’ koji provodi Sisačko-moslavačka županija

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD GLINA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.