Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Daruvar

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.daruvar.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Kroz Program poticanja poduzetništva na području Grada Daruvara u 2022. godini, Grad dodjeljuje poticaj u iznosu od 10.000,00 kn za početak obavljanja registrirane djelatnosti te 35.000,00 kn za start-up tvrtke kojima je glavna djelatnost prema NKD-u IT sektor, programiranje ili robotika.

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Objašnjenje:

U Poduzetničkoj zoni Dalit Grad daje u zakup građevinsko zemljište i objekte po cijeni od 1,00kn/m2 za proizvodne djelatnosti i 3,00kn/m2 za ostale djelatnosti. nnZakupnik radnih jedinica u Digitalnom inovacijskom centru ostvarit će potporu Grada Daruvara u smislu umanjenja cijene na način kako slijedi: – u 2022. godini – 100 %,n – u 2023. godini – 75% ,n – u 2024. godini – 50 %,n – u 2025. godini – 20%. nCijene zakupa su određene Cjenikom usluga Digitalnog inovacijskog centra.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Objašnjenje:

Kroz Program poticanja poduzetništva na području Grada Daruvara u 2022. godini, Grad daje jednokratni poticaj za novozaposlenu osobu u iznosu od 10.000,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

U Poduzetničkoj zoni Dalit poduzetnike se oslobađa 100 % vrijednosti komunalne naknade utvrđene Rješenjem o komunalnoj naknadi na rok od 5 godina za sve djelatnosti. Nakon navedenog roka komunalna naknada iznosi 50% od iznosa utvrđenog rješenjem o komunalnoj naknadi.nPoduzetnici su oslobođeni i 50% cijene komunalnog doprinosa te 100 % utvrđene naknade za priključenje na sustav električne energije, koji iznos se utvrđuje na bazi do najviše 500 kW.nnU Poduzetničkoj zoni Zapad 1 Poduzetnici su oslobođeni 75 % cijene komunalnog doprinosa i 100 % utvrđene naknade za priključenje na sustav električne energije.nnU Poduzetničkoj zoni Zapad 2 postotak oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa je 75 % za proizvodnju, 50% za ostale djelatnosti. nPostotak oslobođenja plaćanja komunalne naknade je 100% na rok od 5 godina za proizvodne djelatnosti i 3 godine za ostale.nSvaki poduzetnik oslobađa se 100 % naknade za priključenje na sustav električne energije koji iznos se utvrđuje na bazi do najviše 20 Kw.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Objašnjenje:

Razvojna agencija Daruvar prvi projekt poduzetnicima s područja Grada Daruvara ne naplaćuje, a za svaki sljedeći projekt cijena je 70% niža u odnosu na tržišnu cijenu. Za poduzetnike s područja susjednih Općina, cijena iznosi 50% od tržišne cijene.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Nema dodatnih informacija o ovoj potpori.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Objašnjenje:

U Poduzetničkoj zoni Dalit Grad snosi trošak od 100 % utvrđene naknade za priključenje na sustav električne energije, koji iznos se utvrđuje na bazi do najviše 500 kW.nU Poduzetničkoj zoni Zapad 1 Grad snosi trošak od 100 % utvrđene naknade za priključenje na sustav električne energije.nU Poduzetničkoj zoni Zapad 2 Grad snosi trošak od 100 % naknade za priključenje na sustav električne energije koji iznos se utvrđuje na bazi do najviše 20 Kw.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Daruvar

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.