Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Đakovo

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.djakovo.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Sufinanciranje aktivnosti za povećanje turističkih kapaciteta. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je jednokratno u iznosu od 3.000,00 kuna po novootvorenom (stvorenom) ležaju pri registriranim smještajnim objektima na području Grada Đakovo.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): do 30.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi nabave i ugradnje strojeva i opreme, koji su nastali u godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini raspisivanja istoga. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 60% ostvarenih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije (područje C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima, potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50 % ostvarenih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi uređenja poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabava opreme, izrada poslovnih planova i investicijskih programa, studija utjecaja na okoliš, trošak procjene nekretnina, izrada web stranice, promocija (izrada promotivnih materijala, oglašavanje), nabava informatičke opreme, nabava softwarea, konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih te uređenje i adaptacija postojećih proizvodnih pogona u vlasništvu korisnika potpore. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije (područje C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima, potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 70% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi izrade projektnog prijedloga i pripreme popratne dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Predviđena realizacija projektnog prijedloga za koji se traži potpora mora biti na području Grada Đakova, isti mora biti kandidiran ili će biti kandidiran na javne pozive i natječaje fondova EU u razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2023. godine, a račun za izvršene usluge mora biti izdan u istom razdoblju. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50% ostvarenih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 kuna

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima, i to za troškove izložbenog prostora na sajmu te troškove smještaja i prijevoza izlagača koji su nastali u godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini raspisivanja istoga. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50% ostvarenih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 kuna

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama. Odnose se na troškove uvođenja sustava i certificiranja proizvoda nastalih u godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini raspisivanja istoga. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% ostvarenih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi uređenja poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabava opreme, izrada poslovnih planova i investicijskih programa, studija utjecaja na okoliš, trošak procjene nekretnina, izrada web stranice, promocija (izrada promotivnih materijala, oglašavanje), nabava informatičke opreme, nabava softwarea, konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih te uređenje i adaptacija postojećih proizvodnih pogona u vlasništvu korisnika potpore. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije (područje C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima, potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 70% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi uređenja poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabava opreme, izrada poslovnih planova i investicijskih programa, studija utjecaja na okoliš, trošak procjene nekretnina, izrada web stranice, promocija (izrada promotivnih materijala, oglašavanje), nabava informatičke opreme, nabava softwarea, konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih te uređenje i adaptacija postojećih proizvodnih pogona u vlasništvu korisnika potpore. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije (područje C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima, potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 70% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi stručnog obrazovanja i osposobljavanja za rad zaposlenika koji su odobreni od strane nadležnog ministarstva, a koji su nastali u godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini raspisivanja istoga. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50% ostvarenih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi uređenja poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabava opreme, izrada poslovnih planova i investicijskih programa, studija utjecaja na okoliš, trošak procjene nekretnina, izrada web stranice, promocija (izrada promotivnih materijala, oglašavanje), nabava informatičke opreme, nabava softwarea, konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih te uređenje i adaptacija postojećih proizvodnih pogona u vlasništvu korisnika potpore. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije (područje C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima, potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 70% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi uređenja poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabava opreme, izrada poslovnih planova i investicijskih programa, studija utjecaja na okoliš, trošak procjene nekretnina, izrada web stranice, promocija (izrada promotivnih materijala, oglašavanje), nabava informatičke opreme, nabava softwarea, konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih te uređenje i adaptacija postojećih proizvodnih pogona u vlasništvu korisnika potpore. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije (područje C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima, potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 70% ostvarenih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): do 2.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi polaganja: n- majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (Narodne novine broj 143/13, 127/19 i 41/20) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine broj 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području Grada Đakova,n- stručnih ispita temeljem Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (Narodne novine broj 129/15) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Đakova, kao i eventualnih ostalih stručnih ispita koji su uvjet za obavljanje određene djelatnosti,n- za usavršavanje u zanimanju, srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Đakova, a čija je osnovna djelatnost prerađivačka industrija ili građevinarstvo,n- pravo na potporu ima i korisnik, a za zaposlene osobe koje su majstorski ispit, odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti polagale prije otvaranja subjekta malog gospodarstva (u godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini raspisivanja istoga) te je u trenutku podnošenja prijave subjekt malog gospodarstva otvoren na području Grada Đakova.nPotpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% troškova obračunatih od strane ovlaštene institucije, a najviše do 2.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00 kuna

Objašnjenje:

Troškovi nabave opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog procesa te troškovi uređenja poslovnog prostora, a nastali u godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini raspisivanja istog. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan uz djelatnost poslovanja obrta. Uz račun i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80% ostvarenih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Đakovo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.