Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD CRIKVENICA

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.crikvenica.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

1.Povrat poreza na potrošnju poduzetnicima koji rade cijele godine – iznos uplaćenog poreza, 2.poticanje ženskog posuzetništva 40 % troškova, max do 7.000 kn (tehnološka unaprjeđenja, nabava opreme, uređenje ili najam poslovnog prostora, sufinanciranje troškova čuvanja djece)n3. stvaranje ‘zelenih’ radnih mjesta i digiralnih zanimanja 50 % troškova stručnog osobljavanja i usvavršavanja zasposlenika, max 8.000 kunan4. sufinanciranje zapošljavanja mladih korisnika doma za djecu 1.000 kn mjesčno po zaposlenomn5. popust na zakup javne površne za podizetnike koji posluju cijele godine i sudjeluju u društvenom životu Grada

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 0.4

Objašnjenje:

Sufinanciramo najam poslovnog prostora ženama poduzetnicama do 40 %, maksimalno do 7.000 kuna godišnje iznosa najma i poduzetnicima početnicima do 50 %, maksimalno do 5.000 kuna godišnje

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 700,00 kuna mjesečno

Objašnjenje:

Sufinanciramo zapošljavanje maldih na neodređeno vrijeme u iznosu 700 kuna mjesečno po zaposlenom, tj. do 8.400 kuna godišnje po zaposlenom uz uvjet korištenja mjera Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): 0.6

Objašnjenje:

umanjenje koeficijenta za plaćanje komunalne naknade za poduzetnike koji posluju duže od 8 mjeseci

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 0.5

Objašnjenje:

sufinanciranje troškova uvođenja informacijskih sustava i aplaikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnoih procesa u visin od 50 % , a maksimalno do 10.000 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 1

Objašnjenje:

Poduzetnički centar d.o.o. kao potporna institucija izrađuje projektne prijedloge za sufinanciranje iz fondova EU

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

povezivanje gospodarskih subjekata, organizacija i sufinanciranje sajmova

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Iznos potpore: 30 % dp 5.000 kuna

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 0.5

Objašnjenje:

sufinanciranje troškova uvođenja informacijskih sustava i aplaikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnoih procesa u visin od 50 % , a maksimalno do 10.000 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore: 2-3 %

Objašnjenje:

ovisno o djelatnosti subvenciramo kamatnu stopu 2-3 %

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 0.25

Objašnjenje:

Sufinanciramo uređenje i opremanje poslovnog prostora u visini od 25 % , max do 25.000 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore: 30 % -50 %

Objašnjenje:

sufinanciranje troškova obrazovanja i stručnog osposobljavanja u visini od 30 %, mak do 1.000 kn, a za zelena radna mjesta i digitalna zanimanja u visini od 50 %, max do 8.000 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 0.3

Objašnjenje:

sufinanciranje izrade marketinških planova, istraživanja tržišta, implementacije grafičkog i industrijskog dizajna, izgradnje brenda i sl. u visini od 30 5, max do 5.000 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 0.5

Objašnjenje:

poduzetnicima početnicima sufinanciramo izradu web stranice u visini 50 %, max do 5.000 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 0.3

Objašnjenje:

sufinanciranje troškova obrazovanja i stručnog osposobljavanja u visini od 30 %, max do 1.000 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): 0.8

Objašnjenje:

Program očuvanja deficitarnih obrtničkih zanimanja do 80 %, max 25.000 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 1.000-25.000

Objašnjenje:

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD CRIKVENICA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.