Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD BUJE-BUIE

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.buje.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.buje.hr

Telefon: +385 (52) 772-122

E-mail: info@buje.hr

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 0.01

Objašnjenje:

1% od ugovorene kamatne stope sa poslovnom bankom u kojoj poduzetnik realizira kredit

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD BUJE-BUIE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.