Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Belišće

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.belisce.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Subvencija umjetnog osjemenjivanja krava i junica, 100,00 kn po osjemenjenoj junici ili kravi.

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore: 50% ugovorene mjesečne najamnine

Objašnjenje:

Za poduzetnike, fizičke i pravne osobe, koje imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Belišće.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore: od 50% do 100%

Objašnjenje:

Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju, rekonstrukciju odnosno dogradnju gospodarskih građevina: 100% za objekte kojima se omogućava otvaranje 50 ili više radnih mjesta, 75% za objekte kojima se omogućava otvaranje 10 do 49 novih radnih mjesta, 50% za objekte svih ostalih gospodarskih subjekata. Umanjenje komunalnog doprinosa 75% za gradnju ili rekonstrukciju gospodarskih građevina čije je financiranje prijavljeno na mjere ruralnog razvoja.n100% troškova komunalnih usluga za poduzetničke potporne institucije koje su upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture i koje imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora.n50% troškova pričuve zajedničkih dijelova zgrade za poslovne prostore u privatnom vlasništvu za fizičke i pravne osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost i imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora s fizičkom ili pravnom osobom.n100% troška priključenja nekretnina u vlasništvu građana na komunalne vodne građevine.nKomunalni doprinos u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 0,01 kn/m3.nOslobađanje od plaćanja komunalne naknade u svim prigradskim naseljima na području Grada Belišća u razdoblju od 10 godina od dana izvršnosti uporabne dozvole za nove ili rekonstruirane građevine u prigradskim naseljima Grada Belišća. Komunalni doprinos ne plaća se za građenje, ozakonjenje i rekonstrukciju gospodarskih i stambenih objekata u prigradskim naseljima grada Belišća.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore (u HRK): Stvarni trošak

Objašnjenje:

Troškovi priključenja nekretnina u vlasništvu građana na komunalne vodne građevine.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore: 1 % kamatne stope na odobreni kredit kod poslovnih banaka

Objašnjenje:

Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite iz projekta ‘Kreditiranje obrtnih sredstava’ s Osječko-baranjskom županijom.nSubvencioniranje kamate na kredite iz projekta ‘Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada’ s Osječko-baranjskom županijom.nSubvencioniranje kamate na kredite iz projekta ‘Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa’ s Osječko-baranjskom županijom.nSubvencioniranje kamata na kredite kreditne linije Zagrebačke banke d.d. Zagreb za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Grada Belišće s Osječko-baranjskom županijom.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 5.000,00 HRK jednokratno, maksimalno 25.000,00 kn po korisniku

Objašnjenje:

Subvencija za zapošljavanje novozaposlenih osoba s prebivalištem na području Grada Belišća namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima, te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa sjedištem na području Grada Belišća.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Belišće

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.