Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Brtonigla-Verteneglio

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.brtonigla-verteneglio.hr/hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Poticajne cijene za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni Štrpe, koje u obzir uzimaju vrsta dijelatnosti, broj novootvorenih radnih mjesta i posebne skupine poduzetnika (npr. žene poduzetnice, manjine itd).nkomunalni doprinos smanjen je na 15 kn/M3

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 400000

Objašnjenje:

maksimalni iznos potpore iznosi 400.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Brtonigla-Verteneglio

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.