Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Brinje

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.brinje.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Općina Brinje oslobađa poduzetnike komunalne naknade sukladno članku 9. Odluke o komunalnoj naknadi Županijski glasnik LSŽ br. 32/18,11/20,35/21 i komunalnog doprinosa sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Županijski glasnik LSŽ br.32/18.

Više informacija na webu Brinje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.