Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Brinje

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.brinje.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

oslobođenje od plaćanja prvih 6 mjeseci komunalne naknade, noslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine zdravstvene djelatnosti, soc. skrbi, kulturi, teh. kulturi i športu, predškolskom i osnovnom obrazovanju, vjerskoj zajednici te objekte za prof i dobrovoljnu vatrogasnu djelatnost.

Više informacija na webu Brinje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.