Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

BOROVO

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://opcina-borovo.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

OPĆINA BOROVO DODJELJUJE BESPOVRATNU POTPORU ZA OTVARANJE POSLOVNOG SUBJEKTA: OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Objašnjenje:

OPĆINA BOROVO PODMIRUJE 50% DOPRINOSA ZA VEĆ ZAPOSLENOG RADNIKA I 100% DOPRINOSA NOVOZAPOSLENOG RADNIKA

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 15000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 10000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu BOROVO

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.