Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Bakar

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.bakar.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.bakar.hr

Telefon: +385 (51) 455-727

E-mail: gospodarstvo@bakar.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Umanjenje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa: investitorima koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene i imaju sjedište tvrtke na području Grada Bakra jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 30%; investitorima koji grade objekte proizvodne namjene jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 50% za objekte obujma do 30.000,00 m3, za obujam preko 30.000,00 m3 jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za dodatnih 10%, a za svakih daljnjih 10.00,00 m3 po 5% do maksimalno 75%; investitorima koji grade gospodarske zgrade poljoprivredne namjene jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 70%.nObveznici komunalnog doprinosa za građenje građevina poslovno-proizvodne namjene mogu ostvarit pogodnost obročnog plaćanja komunalnog doprinosa, pod uvjetom da pruže odgovarajuće osiguranje u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika radi naplate cjelokupne tražbine Grada Bakra s osnove komunalnog doprinosa i da nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Bakru.nObveznicima plaćanja komunalnog doprinosa koji su ostvarili pravo na umanjenje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa može se odobriti plaćanje za iznose veće od 200.000,01 kn na maksimalno 12 mjesečnih obroka.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 3000

Objašnjenje:

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra (‘Službene novine Grada Bakra’, br. 7/20.) objavljuje se Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u tekućoj godini. nU okviru mjere ‘Potpore novoosnovanim tvrtkama’ novoosnovanim tvrtkama (poduzetnici početnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem na području Grada Bakra) dodjeljuje se bespovratna potpora za nabavu opreme i alata za početak poslovanja.nPotpora se može ostvariti do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna po zahtjevu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 3000

Objašnjenje:

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra (‘Službene novine Grada Bakra’, br. 7/20.) objavljuje se Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u tekućoj godini. nU okviru mjere ‘Potpore novoosnovanim tvrtkama’ novoosnovanim tvrtkama (poduzetnici početnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem na području Grada Bakra) dodjeljuje se bespovratna potpora za nabavu nove informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja. nPotpora se može ostvariti do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna po zahtjevu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 3000

Objašnjenje:

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra (‘Službene novine Grada Bakra’, br. 7/20.) objavljuje se Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u tekućoj godini. nU okviru mjere ‘Potpore za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama’ dodjeljuje se potpora, mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva utvrđenim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13., 121/16.) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na području Grada Bakra i koji ulažu na području Grada Bakra, za sufinanciranje troškova kotizacije i promocije proizvoda/usluga na sajmovima i specijaliziranim izložbama.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore: kamatna stopa 4% fiksno godišnje tijekom otplate kredita

Objašnjenje:

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra (‘Službene novine Grada Bakra’, br. 7/20.) objavljuje se Poziv za dodjelu poduzetničkih kredita u tekućoj godini, a u suradnji s poslovnim bankama. Krediti u min. iznosu od 30.000,00 kuna, a max. 1.000.000,00 kuna namijenjeni za: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata; uređenje objekata u funkciji turizma – privatni smještaj (apartmani, pansioni); tnabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme; nabavu prijevoznih sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti (osim osobnih vozila za osobne potrebe).n•tnabavu plovila u funkciji poduzetništva;

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 3000

Objašnjenje:

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra (‘Službene novine Grada Bakra’, br. 7/20.) objavljuje se Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u tekućoj godini. nU okviru mjere ‘Potpore novoosnovanim tvrtkama’ novoosnovanim tvrtkama (poduzetnici početnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem na području Grada Bakra) dodjeljuje se bespovratna potpora za uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost. nPotpora se može ostvariti do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna po zahtjevu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 1000

Objašnjenje:

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra (‘Službene novine Grada Bakra’, br. 7/20.) objavljuje se Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u tekućoj godini. nU okviru mjere ‘Potpore za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poduzetnika’ bespovratna potpora dodjeljuje se za troškove obrazovanja i usavršavanja poduzetnika i zaposlenika kroz formalne oblike obrazovanja (tečajevi, seminari, radionice) te stručnog obrazovanja za rad kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja poduzetnika za obavljanje poslova iz djelatnosti. nPotpora se može ostvariti u visini do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kuna po zahtjevu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Bakar

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.