Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Katalog potpora županija, gradova i općina

Pretražite katalog

Odaberite potpore koje želite pregledati

Najčešća pitanja o potporama jedinica lokalne uprave i županija

Što je Katalog potpora županija, gradova i općina?

Katalog potpora županija, gradova i općina je središnje mjesto pregleda potpora koje možete zatražiti u općini, gradu ili županiji gdje stanujete odnosno gdje je registriran poslovni subjekt.

U Katalogu je trenutno 200 jedinica lokalne/regionalne uprave s informacijama o potporama koje nude za stanovništvo ili poslovne subjekte (tvrtke, obrte), unificirano razvrstane u 20 kategorija potpora.

Pretražite katalog ovdje.

Financiraju li se lokalne potpore preko HZZ-a?

Ne, lokalne potpore financira tijelo lokalne uprave (općina, grad) ili županija po kriterijima koje samostalno raspisuju.

Predaju li se zahtjevi za lokalne potpore putem web stranice mjere.hr?

Ne, zahtjevi se predaju na način kako je propisala jedinica lokalne uprave ili županija čiju potporu planirate koristiti

Ako koristim potpore putem HZZ-a, mogli li koristili potpore jedinica lokalne uprave i županija, ili obrnuto?

Ovisno o kriterijima mjere aktivnog zapošljavanja koju koristite. Proučite provedbenu dokumentaciju i savjetujte se s HZZ-ovim savjetnikom ili sa stručnom osobom u županiji, gradu ili općini čije potpore planirate koristiti.

Na koji način najbolje iskombinirati HZZ-ove potpore s lokalnim potporama?

Najbolji način za kombiniranje ovisi o koju potporu koristite putem HZZ-a, a koju planirate koristite od jedinice lokalne uprave ili županije.

Nekoliko savjeta:

 • Proučite detaljno kriterije potpora koje vas interesiraju
 • Ako, npr, razmišljate o Potpori za samozapošljavanje, a vaša jedinica lokalne uprave ima potpore za opremanje uređenje poslovnog prostora tada prvo zatražite potporu za Samozapošljavanje i kada kroz tu potporu otvorite obrt ili trgovačko društvo, aplicirajte na potporu jedinice lokalne uprave za uređenje poslovnog prostora. Razlog ovog redosljeda: ne možete imati poslovni prostor ako prije toga niste otvorili obrt ili trgovačko društvo.
 • Na isti način proučite i ostale potpore te pronađite najefikasniji način za kombiniranje.

Koje vrste potpora županija, gradova i općina su dostupne u katalogu?

Potpore su razvrstane u 20 unificiranih kategorija. U slučaju da županija, grad ili općina nema određenu kategoriju potpora, informacije u toj kategoriji nisu prikazane.

Unificirane kategorije potpora u Katalogu su:

 • Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora
 • Potpore za sufinanciranje troška plaće
 • Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova
 • Potpore za sufinanciranje kupnje materijala
 • Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme
 • Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje
 • Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU
 • Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima
 • Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga
 • Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
 • Potpore za digitalizaciju poslovanja
 • Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže
 • Potpore za subvencioniranje kamata na kredite
 • Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora
 • Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika
 • Potpore za marketing
 • Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija
 • Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
 • Potpore za tradicijske i umjetničke obrte
 • Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Tko je odgovoran za točnost podataka u ovom katalogu?

Podatke o potporama dostavile su jedinice regionalne i lokalne uprave. HZZ ih je prikupio i objavio na web stranici MJERE.HR s ciljem stvaranja središnjeg mjesta lokalnih i regionalnih potpora.

Potpore moje općine/grada/županije nisu prikazane u Katalogu?

Ako županija, grad ili općina nije upisala potpore u naš Katalog, one nisu dostupne.

Zatražite od vaše općine/grada ili županije da unesu svoje potpore u Katalog, pošaljite im poveznicu na Katalog uz napomenu da je većina županija, gradova i općina upisala svoje potproe, a da njih nema.

NAPOMENA ZA JEDINICE REGIONALNE/LOKLANE UPRAVE:
Ako vaše potpore nisu dostupnu u Katalogu a želite ih upisati, zatražite pristup u aplikaciju za unos potpora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.