Mjere aktivne politike zapošljavanja mogu koristiti nezaposlene osobe stoga se za detalje o prijavi u evidenciju Hrvatskog zavod za zapošljavanje i korištenju mjera aktivne politike zapošljavanja javite u Vama najbližu ispostavu HZZ-a.