Kalkulator za izračunavanje broja zaposlenika za koje možete koristiti potporu/e za zapošljavanje

Kalkulator za izračunavanje broja osoba za koje možete koristiti mjeru stalni sezonac


Mikro/mali    manje od 50 zaposlenih, godišnji promet i/ili bilanca ne premašuju 10 milijuna eura

Srednji    manje od 250 zaposlenih, godišnji promet je manji od 50 milijuna eura i/ili godišnja bilanca ne premašuje 43 milijuna eura

Veliki    više od 250 zaposlenih, godišnji promet je veći od 50 milijuna eura i/ili godišnja bilanca premašuje 43 milijuna eura; također bez obzira na te uvjete: banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, Leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva